POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ PLIKÓW COOKIES

Sklepu internetowego www.kosmetyki-terra.pl

 

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Polityka prywatności oraz plików cookies Sklepu internetowego www.kosmetyki-terra.pl (dalej zwaną Stroną lub Sklepem) jest skierowana do osób z niej korzystających  (Użytkowników), określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu i Użytkowników Strony przez Administratora Danych Osobowych będącego właścicielem Sklepu oraz sposób korzystania z Plików Cookies.
 2. W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych polityka kieruje się w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Administrator – Administrator Danych Osobowych, tj. Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
  • Strona, Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej, pod adresem kosmetyki-terra.pl
  • Klient – podmiot dokonujący rejestracji i zakupów w Sklepie lub podmiot dokonujący zakupów bez rejestracji,
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony, choćby nie był klientem
 • 2 Dane osobowe
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 2-8, 53-659 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000525497, NIP: 8971802723, REGON: 022512941, kapitał zakładowy 386.360.000,00 PLN.

 

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail odo@pgu.pl

 

 1. Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych
Cel przetwarzania podstawa przetwarzania Okres przechowywania
1.  Sprzedaż produktów oferowanych w Sklepie internetowym art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu wygaśnięcia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata
2.  Realizacja obowiązków prawnych, na postawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Okres przechowywania Państwa danych określają odpowiednie przepisy
3.  realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora lub przez stronę trzecią takich jak:

a.    udzielanie odpowiedzi na zapytania zadane w formularzu kontaktowym

b.    prowadzenie bazy klientów, którzy utworzyli konto klienta w Sklepie

c.    wnoszenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,

d.    marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w związku z  wyrażeniem zgody marketingowej lub zapisu na newsletter

e.    zapewnienie właściwego działania Strony lub zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony

f.     gromadzenie oraz ujawnienie poprzez transmisję danych dostawcom wtyczek społecznościowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu wygaśnięcia interesu np.

a.    przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego;

b.    do czasu usunięcia konta klienta, nie dłużej niż 3 lata od ostatniego logowania do konta;

c.    do czasu wygaśnięcia terminu roszczeń, nie dłużej niż 6 lat

d.    do czasu cofnięcia zgody marketingowej lub wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, nie dłużej niż 3 lata od czasu ostatniego logowania się do konta klienta lub ostatniego zakupu w przypadku zakupu bez logowania

e.    do czasu zakończenia korzystania ze Strony

f.     nie dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty na Stronie

 

 1. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. dostawcy usług IT, firmy księgowe i kurierskie, pośrednicy, dostawcy, oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Prawa podmiotów danych. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (aktualizacji) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o profilowaniu. W oparciu o Państwa dane osobowe możemy dokonywać profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4  RODO w celu dostosowania działań marketingowych do potrzeb i oczekiwań ich odbiorców. Jednocześnie w związku z profilowaniem nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.
 2. Informacja na temat zgody. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.
 3. Informacja na temat obowiązku podania danych osobowych. Podanie danych jest konieczne, jeśli chcą zawrzeć Państwo z nami umowę sprzedaży lub otrzymać ofertę. Podanie danych w innych celach np. w celu zadania pytania w formularzu kontaktowym, jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku odmowy ich podania nie będziemy mogli realizować tych celów.
 • 2 Polityka cookies
 1. Co to są pliki cookies: są to dane informatyczne, m.in. plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te służą do korzystania ze Strony. Co do zasady, zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 2. Rodzaje plików cookies: Strona może wykorzystywać następujące pliki cookies:

 

sesyjne są to informacje tymczasowo przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Strony działały poprawnie
stałe dzięki nim korzystanie ze Strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji Użytkownika. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
własne (first party cookies) są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze Strony.
stron trzecich (third party cookies) są wykorzystywane prze strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia wizyt Użytkowników na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.
konieczne

 

nie można bez nich poruszać się po Stronie ani korzystać z jej funkcji.
wydajnościowe pliki z tego rodzaju gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane są po to, aby usprawnić działanie Strony.

 

funkcjonalne W tych plikach zapisywane są informacje o wyborach Użytkowników, dzięki czemu możemy zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje.

 

 1. Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia przez niego Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika do 24 miesięcy lub do czasu wycofania przez zgody.

 1. Jak zarządzać plikami cookies?
 • Pliki cookies konieczne są domyślnie zawsze aktywne. Można z nich zrezygnować poprzez zmianę ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na jego urządzeniu końcowym. Należy jednak mieć na uwadze że dokonanie zmian lub całkowite wyłączenie plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Strony bądź znacznie to utrudnić.
 • 4 Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • Getresponse – narzędzie wspomagające marketing Sklepu
 • Narzędzia: Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony, prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.

 

 • 5 Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji tożsamości Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

 

Wpisz frazę i naciśnij "enter"

Koszyk

Brak produktów w koszyku.